Privacybeleid

Zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens is voor OMDUS vanzelfsprekend

Disclaimer

OMDUS besteedt uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Heb je suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website, mail dan naar . Ook als je denkt dat de site fouten bevat, niet volledig is of verbeterd kan worden, horen we dit graag. Het auteursrecht op de afbeeldingen van deze website wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. OMDUS is niet verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijk voor de consequenties/gevolgen van het gebruik van de geboden informatie. OMDUS neemt bovendien geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor andere versies van documenten dan die gepubliceerd zijn op deze site of voor documenten op deze site die afkomstig zijn van derden.

Inhoud

Het overnemen van (een gedeelte van) de content voor eigen particulier, niet-commercieel gebruik is toegestaan, onder vermelding van de bron. Het overnemen van informatie van deze website voor zakelijke of commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OMDUS.

Wijziging

We houden ons op ieder moment het recht voor wijzigingen aan te brengen in cookie policy, disclaimer en privacy statement.

Privacy

OMDUS is zich ervan bewust dat je bij gebruik van deze website vertrouwen in ons stelt. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Hoe we dat precies doen, lees je op deze pagina. De door jou achtergelaten of geplaatste informatie wordt zorgvuldig verwerkt. Jouw privacy wordt daarbij zoveel mogelijk beschermd. De verwerking vindt plaats in overeenstemming met de geldende (privacy)wet- en

Google Analytics

OMDUS maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies die OMDUS helpen te analyseren hoe onze website effectief gebruikt wordt. De door cookies gegenereerde informatie (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Om dit alles veilig te houden hebben we een bewerkersovereenkomst getekend met Google,, zijn de laatste 8 tekens van het IP adres gemaskeerd en worden er geen gegevens gedeeld met derde partijen. Alle extra diensten van Google zijn uitgeschakeld zodat er intern tussen Google divisies geen data gedeeld mogen worden.

Verwerking persoonsgegevens

We gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. We verstrekken je persoonsgegevens dus niet aan derden. De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, worden slechts voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • Contactformulier: je gegevens worden automatisch per e-mail aan ons verstuurd. Je gegevens worden niet opgeslagen. Na afhandeling van je e-mailbericht wordt het e-mailbericht verwijderd.

Wijzigen persoonsgegevens

Je kunt de gegevens die we over jou hebben vastgelegd via e-mail bij ons opvragen en laten aanpassen. Om misbruik te voorkomen kunnen we je vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens, gekoppeld aan een cookie, wordt de e-mail vergezeld van een kopie van het cookie in kwestie.

Wijziging privacybeleid

OMDUS behoudt zich het recht voor om de privacy policy te wijzigen binnen het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).