Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING OMDUS Groep

Wanneer OMDUS uw persoonsgegevens verwerkt, hanteren wij twee belangrijke uitgangspunten:

 • Persoonlijke gegevens moeten goed beschermd worden.
 • Persoonlijke gegevens kunnen alleen worden gedeeld op een need-to-know basis.

Deze privacyverklaringen hebben geen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van werknemers in het kader van hun arbeidsrelatie met OMDUS.

Deze privacyverklaring bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de privacyverklaring voor gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners. Het tweede deel is de privacyverklaring voor gegevens van sollicitanten.

DEEL I

PRIVACYVERKLARING VOOR GEGEVENS VAN KLANTEN, LEVERANCIERS EN ZAKENPARTNERS
Laatst bijgewerkt: 14 maart 2024

 1. INLEIDING – WIE WIJ ZIJN

Het regiobedrijf is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke). Het regiobedrijf kan uw persoonsgegevens delen met OMDUS Groep, Bemmelseweg 73, 6662 PE Elst. De regiobedrijven en OMDUS Groep worden aangeduid als “OMDUS ” en “wij”, “onze” of “ons”.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u -als (potentiële) klant, leverancier of andere zakenpartner- zaken met ons doet, wanneer u onze websites of apps gebruikt of wanneer u met ons contact hebt (“u” of “uw”). Specifieke diensten kunnen onderworpen zijn aan een afzonderlijke privacyverklaring waarnaar in de respectieve voorwaarden wordt verwezen, zoals de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u een mobiele app gebruikt.

 1. DOELEINDEN WAARVOOR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN
 1. Zakelijke communicatie

Wij verzamelen uw informatie wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via één van onze online contactformulieren, wanneer u ons vragen, suggesties, complimenten of klachten stuurt, of wanneer u een offerte aanvraagt voor onze Diensten.

Voor dit doel:
– Verwerken wij – voor zover van toepassing – uw naam, (zakelijke) contactgegevens en andere informatie die u aan ons verstrekt.

Wij voeren deze activiteiten uit met uw toestemming, om onze contractuele relatie met u te beheren en/of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

 1. Wanneer u onze websites of apps gebruikt

Wij werken met online portals en apps die een aantal functionaliteiten hebben. Via onze websites en apps kunt u bijvoorbeeld informatie over onze producten, diensten en toepasselijke voorwaarden vinden, uw naam, contactgegevens en andere persoonsgegevens wijzigen en contact met ons opnemen. Wanneer u onze websites of apps gebruikt, verwerken wij technische gegevens over uw apparaat om u functionaliteiten aan te bieden en om ons in staat te stellen de prestaties van onze websites en apps te beheren en te verbeteren.

Als u op onze websites of apps gegevens invoert, zoals uw locatie om relevante informatie of functionaliteiten te ontvangen, verwerken wij deze gegevens om u de gevraagde informatie of functionaliteiten te bieden. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens om u in staat te stellen een gebruikersaccount aan te maken (waartoe u toegang hebt met uw gebruikersnaam en een door u aangemaakt wachtwoord), om u in staat te stellen uw gegevens (zoals voorkeuren) op te slaan en om u in staat te stellen deze met anderen te delen met behulp van de deelopties die u op uw apparaat hebt geconfigureerd.

Voor dit doel:
– verwerken wij de persoonsgegevens die u op onze websites en apps hebt ingevoerd, zoals uw naam, e-mailadres, titel, telefoonnummer, adres of andere informatie die u aan uw account hebt toegevoegd, inloggegevens, of de persoonsgegevens die worden gegenereerd door de functionaliteiten die u op onze websites en apps hebt gebruikt, en de technische gegevens van uw apparaat, zoals het IP-adres, de internetbrowser die u gebruikt, de pagina’s die u op onze websites hebt bezocht, uw klik- en surfgedrag en de duur van uw sessie. Wij verrichten deze activiteiten met uw toestemming (bijv. bij het gebruik van marketing en social media cookies op onze websites en apps) en/of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben (bijv. bij het aanbieden van technisch adequaat werkende websites en apps en om de prestaties ervan te verbeteren).

 1. Sociale media verbindingen

Onze websites kunnen verschillende deelfunctionailiteiten voor het delen van sociale media bevatten, zoals knoppen voor Facebook, Instagram, WhatsApp, X, YouTube of LinkedIn, die u, met uw toestemming, kunt gebruiken om op onze websites verstrekte informatie te delen met de door u geselecteerde sociale media. Onze websites kunnen ook links bevatten naar onze eigen social media pagina’s, die u kunt gebruiken om feedback te plaatsen.

Ook kunnen verschillende sociale media websites, zoals Instagram, Facebook, X of LinkedIn, advertenties bevatten met links naar onze websites. Dit gebeurt op basis van uw zoekopdrachten of onderwerpen waarin u interesse hebt getoond of wanneer u hebt deelgenomen aan onze evenementen. Deze sociale media websites kunnen, met uw toestemming, door u verstrekte informatie met ons delen wanneer u ervoor kiest om een link naar een van onze websites te volgen.

De verwerking van  persoonsgegevens is onderworpen aan het privacybeleid en de praktijken van dezeandere organisaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid en de praktijken inzake verzameling, gebruik en openbaarmaking (met inbegrip van de praktijken inzake gegevensbeveiliging) van andere organisaties, zoals Facebook, Apple, X, Google, Microsoft, of enige andere app-ontwikkelaar, app-provider, leverancier van sociale mediaplatforms, leverancier van besturingssystemen, draadloze serviceprovider of fabrikant van toestellen, met inbegrip van persoonlijke informatie die u aan andere organisaties bekendmaakt via of in verband met onze sociale media-functionaliteiten en/of advertenties.

Voor dit doel:
– verwerken wij uw naam, e-mailadres, IP-adres, foto, lijst van social media contacten en alle andere informatie die voor ons toegankelijk is bij het gebruik van social media functionaliteiten, zoals het liken van de OMDUS  social media pagina. Wij voeren deze activiteiten uit met uw toestemming, om onze contractuele relatie met u te beheren en/of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

 1. Beoordeling en aanvaarding van een Business Partner

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze beoordelings- en acceptatieprocessen, bijvoorbeeld het bevestigen en verifiëren van uw identiteit, due diligence, mogelijke voorafgaande kredietcontroles en screening aan de hand van openbaar beschikbare sanctielijsten van de overheid en/of wetshandhavingsinstanties.

Voor dit doel:
– Verwerken wij uw contactgegevens zoals uw (zakelijk) adres en e-mailadres, persoonsgegevens van personen zoals uw naam en geboortedatum, betalings- en kredietgegevens en gegevens over uw correspondentie met ons
– zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde controles op onze zakenpartners uit te voeren, bijvoorbeeld in het kader van de preventie van fraude, de financiering van terrorisme of het witwassen van geld. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen kan het nodig zijn dat wij (of onze dienstverleners) uw strafrechtelijke gegevens verwerken, met inbegrip van gegevens met betrekking tot crimineel gedrag, strafbladen of procedures met betrekking tot crimineel of onwettig gedrag, en dat wij zakenpartners identificeren en authentiseren (met inbegrip van het bevestigen en verifiëren van de identiteit van relevante personen). Wij verrichten deze activiteiten om onze contractuele relatie met u te beheren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst

Wanneer u als klant een product of dienst van ons hebt afgenomen, of wanneer u als leverancier of zakenpartner met ons samenwerkt, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de digitale ondertekening van contracten en documenten of voor administratieve doeleinden zoals het versturen van facturen en het verrichten van betalingen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om onze of uw producten of diensten te leveren of te ontvangen en te beheren, met inbegrip van gerelateerde klantendiensten.

Voor dit doel:
– verwerken wij uw contactgegevens zoals uw (zakelijk) adres en e-mailadres, uw naam en geboortedatum, betalings- en kredietgegevens, bankrekeningnummer, IP-adres (in geval van digitale ondertekening), gegevens over uw correspondentie met ons en andere informatie die relevant is voor het contract en de rekening. Wij voeren deze activiteiten uit om onze contractuele relatie met u te beheren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Relatiebeheer en marketing

Wij gebruiken uw gegevens, waaronder uw eventuele voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, om u nieuwsbrieven, andere relatiebeheer- of marketingcommunicatie, waaronder promoties of uitnodigingen voor evenementen, te sturen, evenementen of promoties te beheren, klantendiensten te verlenen, accountbeheer uit te voeren en terugroepacties te communiceren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor het ontwikkelen, uitvoeren en analyseren van marketingstrategieën.

Op basis van uw bezoek aan een website van OMDUS of haar regiobedrijven kunnen wij u gepersonaliseerde advertenties tonen buiten de website om. Om te begrijpen wat voor u relevant is, kunnen wij handmatige en automatische instrumenten gebruiken om uw persoonlijke informatie te analyseren.

Voor dit doel:
– verwerken wij uw contactgegevens zoals uw (bedrijfs)adres en e-mailadres, persoonsgegevens zoals uw naam, IP-adres, contactvoorkeuren, betalingsinformatie, bestelgeschiedenis en onderwerpen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent (zoals door u aangegeven op onze website).
– Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies op onze websites en apps, op basis van uw toestemming.

Opt-out: Als u niet langer enquêtes of marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, gebruik dan de opt-out opties in onze communicatie of neem contact op met uw lokale regiobedrijf via het webformulier op de betreffende lokale website of via uw vaste contactpersoon. U kunt er ook voor kiezen om contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens in deze privacyverklaring. Wij voeren deze activiteiten uit met uw toestemming, om onze contractuele relatie met u te beheren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

 1. Ontwikkeling en verbetering van producten en diensten

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het beoordelen, analyseren en verbeteren van producten en (klant)diensten. Dit doen wij door klantgegevens te gebruiken en te combineren om klantgedrag te analyseren en onze producten en diensten hierop aan te passen. Daarnaast doen wij dit door analytische rapporten over het gebruik van bedrijfswebsites of apps samen te stellen, (online) campagnes te beoordelen en producten en diensten hierop aan te passen, zodat deze relevant zijn voor klanten, waaronder het analyseren hoe vaak klanten nieuwsbrieven lezen, hoe vaak klanten onze websites of apps bezoeken, op welke pagina’s klanten klikken, welke goederen of diensten klanten kopen via onze websites of apps.

Voor dit doel:
– wij verwerken uw contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres, persoonsgegevens zoals uw naam, betaal- en kredietgegevens en correspondentie met ons. Daarnaast verwerken wij de persoonsgegevens die u op onze website of app hebt ingevoerd of die zijn gegenereerd door de functionaliteiten die u op onze website of app hebt gebruikt en de technische gegevens van uw apparaat zoals het IP-adres, de pagina’s die u op onze website hebt bezocht, uw klik- en surfgedrag en de duur van uw sessie.
– als u ervoor kiest deel te nemen aan onze enquêtes, kunnen wij u vragen ons persoonsgegevens te verstrekken. Wij kunnen de persoonsgegevens die u in de enquête hebt verstrekt ook Voor dit doel: gebruiken.

Wij verrichten deze activiteiten met uw toestemming en/of omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben.

 1. Managementrapportage voor onze bedrijfsdoeleinden, inclusief analyse en ontwikkeling

Wij verwerken persoonlijke informatie voor rapportage over algemeen beheer, orderbeheer en activabeheer ter ondersteuning van verschillende bedrijfsgerelateerde doeleinden van OMDUS, zoals het uitvoeren van audits en onderzoeken, het uitvoeren van bedrijfscontroles, het uitvoeren van enquêtes onder zakenpartners, beheer en gebruik van directories van zakenpartners, financiën, boekhouding, archivering, verzekeringen, juridisch en bedrijfsadvies, geschillenbeslechting, gegevensanalyse, ontwikkeling van nieuwe producten, verbetering of wijziging van onze diensten, exploitatie en uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten, zoals in het kader van fusies, overnames en afstotingen en om dergelijke transacties te beheren.

Voor dit doel:
– wij verwerken uw contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres, persoonsgegevens zoals betalings- en kredietinformatie, betalings- en bestelgeschiedenis, uw naam, geslacht, woonplaats, cijfers van uw postcode en alle andere informatie die in deze Privacyverklaring wordt vermeld of anderszins door u aan ons wordt verstrekt, indien dit verenigbaar is met de in de vorige paragraaf vermelde doeleinden. Wij passen aggregatie of anonimisering toe op persoonsgegevens om managementrapportage en -analyse voor te bereiden en uit te voeren.

Wij verrichten deze activiteiten omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben.

 1. Onderzoek naar naleving en kwaliteitsverbetering

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving kunnen wij op korte termijn zorgvuldig gecontroleerde controle uitoefenen op uw activiteiten, zoals in e-mails, tekstberichten of andere communicatie die wij met u hebben. Wij kunnen dit bijvoorbeeld doen wanneer wij reden hebben om aan te nemen dat er fraude of een ander misdrijf wordt gepleegd, wanneer strafbare feiten worden vermoed en wanneer de controle proportioneel is voor het type van de disciplinaire overtreding, of wanneer wij vermoeden dat de antiwitwasregelgeving of de verplichtingen inzake antiterrorismescreening waaraan wij onderworpen zijn, niet worden nageleefd.

Wij kunnen onderzoeken uitvoeren in het belang van de bescherming van de veiligheid van onze communicatiesystemen en -procedures of ten behoeve van kwaliteitsverbetering en personeelsopleiding.

Voor dit doel:
– verwerken wij uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met ons, uw gebruik van een van onze producten en diensten, opgenomen telefoongesprekken en alle andere informatie die in deze Privacyverklaring wordt genoemd of anderszins door u aan ons wordt verstrekt.
– om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, kan het nodig zijn dat wij (of openbare en overheidsinstanties) uw gegevens verwerken, met inbegrip van gegevens betreffende crimineel gedrag, strafregisters of procedures betreffende crimineel of onwettig gedrag, met betrekking tot strafbare feiten die zijn gepleegd of, gezien de relevante omstandigheden, worden vermoed te zijn gepleegd of zijn gepleegd. Wij verrichten deze activiteiten om te voldoen aan een wettelijke verplichting , zoals passend of noodzakelijk onder de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetten buiten het land waar u woont en met inbegrip van sectorale aanbevelingen (bijvoorbeeld due diligence bij tegenpartijen, bestrijding van witwassen, naleving van mededingings- en belastingwetgeving, antiterrorismeonderzoek, financiering van terrorisme of in verband met de (opsporing) van fraude of andere misdrijven) of om te voldoen aan een juridisch proces. In specifieke situaties kunnen wij verplicht zijn te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, met inbegrip van openbare en overheidsinstanties buiten het land waar u woont. Alleen als wij daartoe verplicht worden door de wet of een sectorale aanbeveling waaraan OMDUS is onderworpen, zullen de relevante persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instanties, fiscale autoriteiten of opsporingsinstanties.

Wij verrichten deze activiteiten omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, zoals het gebruik van onze algemene voorwaarden en ander toepasselijk beleid, het beschermen van onze activiteiten, het beschermen van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of die van u of anderen, of om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade te beperken die wij kunnen oplopen, of voor kwaliteitsverbetering. Waar nodig voeren wij deze activiteiten uit met uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer wij een telefoongesprek met u opnemen voor kwaliteitsverbetering of opleiding van personeel.

 1. Bescherming van gezondheid, veiligheid, beveiliging en integriteit

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze werknemers, klanten, leveranciers en zakenpartners en onze activa te beschermen, zoals via toegangscontroles tot OMDUS systemen en gebouwen.

Voor dit doel:
– Verwerken wij uw naam en uw contactgegevens
– wanneer u onze gebouwen bezoekt, verwerken wij aanvullende informatie (zoals uiteengezet in de volgende paragraaf K).

Wij verrichten deze activiteiten om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

 1. Wanneer u onze gebouwen bezoekt

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u ons bezoekt op onze locaties om te zorgen voor passende toegangscontroles en beveiliging.

Voor dit doel:
– verwerken wij uw naam, uw contactgegevens en de persoon die u bezoekt en uw bezoekgeschiedenis aan onze gebouwen.
– bij een bezoek aan ons pand kunnen wij ook uw kenteken of camerabeelden over u verwerken ter bescherming van de veiligheid en beveiliging van onze activa.
– Kunnen wij gegevens verwerken over uw godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of gegevens over uw gezondheid, met het oog op uw bezoek van onze locaties. Dit zijn bijzondere categorieën van gegevens. Onze verwerking hiervan is slechts voor zover noodzakelijk om aan uw specifieke behoeften tijdens een bezoek tegemoet te komen, zoals dieetwensen of het gebruik van een rolstoel.

Wij verrichten deze activiteiten omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben (veiligheid en beveiliging van onze activa).

 1. COOKIES

Elke verwerking van uw persoonsgegevens via cookies en/of vergelijkbare technologieën zal plaatsvinden in overeenstemming met ons Cookiebeleid (of beschikbaar op de website van de relevante lokale regio-bedrijven).

 1. HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig of toegestaan is in het licht van de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen zijn onder meer

– de duur dat wij een lopende relatie met u hebben (bijvoorbeeld wanneer wij producten en diensten aan u leveren);
– of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij zijn onderworpen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij gegevens over uw transacties gedurende een bepaalde periode bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen); of
– als bewaring raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals in het licht van een toepasselijke verjaringstermijn, rechtszaken of regelgevende onderzoeken).

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn zal OMDUS de procedures toepassen die wij hanteren voor het wissen, de-identificeren, anonimiseren of archiveren van gegevens.

 1. BEVEILIGING

Wij streven ernaar redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om persoonlijke informatie binnen onze organisatie te beschermen. Helaas kan geen enkel systeem voor gegevensoverdracht- of opslag als 100% veilig worden gegarandeerd. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van een account dat u bij ons hebt in gevaar is gebracht), breng ons dan onmiddellijk op de hoogte van het probleem door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in deze Privacyverklaring.

 1. UW RECHTEN EN CONTACT MET ONS OPNEMEN

Indien u uw door ons verwerkte persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of indien u een elektronische kopie van uw persoonsgegevens aan een ander bedrijf wilt overdragen (voor zover dit recht op gegevensoverdraagbaarheid u door de toepasselijke wetgeving wordt verleend), kunt u contact met ons opnemen met uw verzoek om uw rechten uit te oefenen. Maak in uw verzoek zo duidelijk mogelijk op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft. Wij kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren alvorens op uw verzoek in te gaan. Als u zelf informatie aan uw gebruikersaccount hebt toegevoegd, dan kunt u ook zelf toegang krijgen tot uw gebruikersaccount om deze informatie in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zullen proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op uw verzoek te reageren en in ieder geval binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen. Wij behandelen uw verzoek op de wettelijk voorgeschreven wijze. Houd er rekening mee dat wij bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties af te ronden die begonnen zijn vóór uw verzoek om correctie, bijwerking of verwijdering. Er kan ook restinformatie achterblijven in onze databases en andere bestanden, die niet wordt verwijderd. Als wij uw verzoek niet inwilligen, zullen wij u uitleggen waarom. Vragen? Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze Privacyverklaring, neem dan contact op met het lokale regiobedrijf via het webformulier op de desbetreffende lokale website of via uw vaste contactpersoon. U kunt er ook voor kiezen om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar . Omdat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is, verzoeken wij u geen gevoelige informatie in uw e-mails aan ons op te nemen.

DEEL II

PRIVACYVERKLARING VOOR GEGEVENS VAN SOLLICITANTEN
Laatst bijgewerkt: 14 maart 2024

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van toekomstige medewerkers, toekomstige uitzendkrachten die werken onder direct toezicht (bijv. zelfstandigen en trainees), toekomstige executives of non-executive directors van onze

onderneming of toekomstige leden van de raad van commissarissen of een vergelijkbaar orgaan van onze onderneming (hierna: ‘sollicitant’ of ‘u’) in het kader van de werving door OMDUS Groep, Bemmelseweg 73, 6662 PE Elst en alle ondernemingen die OMDUS direct of indirect in eigendom heeft of waarover zij direct of indirect zeggenschap uitoefent en waarmee u contact hebt gehad (hierna: ‘onze onderneming’, ‘wij’, of ‘ons’).

OMDUS Groep en elke onderneming die OMDUS direct of indirect in eigendom heeft of waarover zij direct of indirect zeggenschap uitoefent en waarmee u contact hebt gehad, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring beschrijven wij wie wij zijn, en op welke manier en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens en andere informatie die voor u relevant kan zijn, verwerken. Indien u nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan deze verklaring.

Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd; de actuele versie vindt u op onze website. In geval van significante wijzigingen tijdens uw sollicitatie zullen wij u actief informeren.

 1. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de wervings- en selectieprocedure en om te zorgen voor een efficiënt  en effectief functioneren daarvan:

 1. Om met u te communiceren over uw dienstverband of sollicitatie

Indien u belangstelling hebt getoond voor een functie binnen onze onderneming, slaan wij uw persoonsgegevens op in onze relevante wervingssystemen. Wij gebruiken de gegevens in onze systemen om met u te communiceren en te bepalen of uw kwalificaties en profiel voldoen aan de vereisten voor een specifieke vacature.

Voor dit doel:
– verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van de toestemming die u ons geeft wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt;
– verwerken wij uw contactgegevens, wervingsinformatie (zoals uw cv, arbeidsverleden, opleidingsverleden, enz.), en correspondentie met ons over sollicitaties (met inbegrip van referenties).

 1. Voor de beantwoording van uw vragen

Als u contact met ons opneemt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om te reageren en uw vraag of vragen te beantwoorden.

Voor dit doel:
– verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming;
– verwerken wij uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met ons met betrekking tot uw vraag en eventuele persoonsgegevens die u ons in verband met uw vraag of vragen hebt verstrekt.

 1. Om u gedurende de wervingsprocedure te beoordelen en te evalueren

Tijdens de wervingsprocedure kan er onder meer een screening (bijv. in de vorm van een assessment) plaatsvinden

Voor dit doel:
– verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigde belang om competente kandidaten te selecteren die voldoen aan de eisen  voor een specifieke vacature binnen onze onderneming;
– verwerken wij, voor zover van toepassing, persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, opmerkingen over uw vaardigheden en competenties van beoordelaars, en de resultaten van uw assessmenttests.

 1. Om een arbeidsovereenkomst met u aan te gaan

Indien wij u een functie bij onze onderneming aanbieden, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om een arbeidsovereenkomst op te stellen en te verwerken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw arbeidsovereenkomst te sluiten, uit te voeren en te beëindigen. Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook opslaan in onze HR-systemen.

Voor dit doel:
– verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dat nodig is om een arbeidsovereenkomst met u aan te gaan;
– verwerken wij, voor zover noodzakelijk, uw contactgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, burgerservicenummer, gegevens van identiteitsbewijs of paspoort, verklaring van werknemersstatus, KvK- en btw-gegevens, wervingsinformatie (zoals arbeidsverleden, opleidingsverleden), werk- en functiegegevens, werkvergunningsgegevens, beschikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, belastinggegevens, betalingsgegevens en verzekeringsgegevens.

 1. Sociale netwerken, zoals LinkedIn, en andere openbaar toegankelijke websites

Wij kunnen uw persoonsgegevens van openbare profielen op LinkedIn of anders sociale netwerken en andere openbaar toegankelijke websites verzamelen indien u hebt gereageerd op wervingsinitiatieven van onze onderneming op die sociale netwerken en websites, of indien u zich hebt geregistreerd via de geïntegreerde functionaliteit van die sociale netwerken, wervingswebsites of onze eigen websites. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens van die bronnen verzamelen wanneer u een link naar uw profiel op dergelijke sites hebt verstrekt in het kader van uw sollicitatie of uw met uw sollicitatie ingediende cv. Ook is het mogelijk dat wij uw contactgegevens verkrijgen van openbaar toegankelijke bronnen, waaronder content die u op LinkedIn of andere sociale netwerksites voor professionele doeleinden openbaar hebt gemaakt, om met u contact op te nemen in verband met wervingsdoeleinden. Wij zullen contact met u opnemen indien u uw contactgegevens aan onze onderneming ter beschikking hebt gesteld om u te kunnen contacteren voor wervingsdoeleinden en geven u duidelijk de mogelijkheid om ons te vragen niet langer contact met u op te nemen in verband met loopbaankansen en om uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen.

Voor dit doel:
– verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigde belang en verwerken wij uw persoonsgegevens om geschikte kandidaten te vinden voor vacatures in onze onderneming;
– verwerken wij de persoonsgegevens die u via uw openbare profielen op LinkedIn of andere sociale netwerken openbaar hebt gemaakt, en eventuele correspondentie tussen u en onzewervers. Hiertoe behoren uw naam,  contactgegevens indien die beschikbaar zijn gesteld, huidige en eerdere functies, arbeidsverleden, opleidingsinformatie, vaardigheden, aanbevelingen, en curriculum vitae indien u dit beschikbaar hebt gesteld.

 1. Om uw vitale belangen te beschermen

Wanneer uw persoonsgegevens moeten worden verwerkt om uw vitale belangen te beschermen, zullen wij dat doen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij op de hoogte moeten zijn van een lichamelijke handicap of medische aandoening wanneer u onze locaties bezoekt.

Voor dit doel:
– verwerken wij uw persoonsgegevens om uw vitale belangen te beschermen en verwerken wij uw persoonsgegevens indien dat nodig is om een risico van letsel of andere schade aan uw gezondheid te vermijden;
– verwerken wij, voor zover noodzakelijk, uw contactgegevens, de contactgegevens van uw contactpersoon voor noodgevallen, het kenteken van uw auto, het adres van uw bedrijfsvestiging, en de relevante gezondheidsgegevens die u ons hebt verstrekt.

 1. Om u te informeren en met u te communiceren over andere vacatures

Soms hebben wij nog niet meteen de juiste functie voor u beschikbaar. Als u daarvoor kiest, kunnen wij informatie over u in onze systemen bewaren en contact met u opnemen als wij een nieuwe vacature hebben die voor u interessant kan zijn. Ook kunnen wij u uitnodigen voor wervingsactiviteiten of met u communiceren over baankansen.

Voor dit doel:
– verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming als u ervoor kiest uw informatie in onze systemen te laten;
– verwerken wij uw contactgegevens (zoals uw adres en e-mailadres), de informatie die u ons in het kader van eerdere sollicitaties hebt verstrekt (bijv. uw cv), en een samenvatting van hoe u tijdens eerdere sollicitaties bij ons hebt gepresteerd.

 1. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Onze onderneming bewaart de gegevens van sollicitanten over het algemeen enkel gedurende de periode die nodig is voor het desbetreffende bedrijfsdoel, voor zover in redelijkheid nodig om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten, of zo lang dit raadzaam is in het licht van een toepasselijke verjaringstermijn. Aan het einde van de toepasselijke bewaartermijn worden de gegevens:
(i) op veilige wijze verwijderd of vernietigd; of
(ii) geanonimiseerd; of
(iii) overgedragen aan een archief (tenzij dit op grond van de wet of een toepasselijke regeling voor het bewaren van bestanden verboden is).

 1. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?
 1. Toegang tot uw persoonsgegevens binnen onze onderneming

De medewerkers die betrokken zijn bij de relevante wervingsprocedure, kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, maar uitsluitend voor zover dit nodig is om hun taak te vervullen. Deze medewerkers zijn bijvoorbeeld onze wervers, HR-medewerkers en de relevante manager.

Uw persoonsgegevens kunnen toegankelijk zijn voor andere relevante afdelingen binnen onze onderneming, zoals IT, Legal en Compliance, voor  zover dit nodig is om hun respectieve taken te vervullen.

 1. Toegang tot uw persoonsgegevens door derden

De volgende soorten derden kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens indien dit relevant isom hun producten of diensten aan onze onderneming te leveren: wervingsbureaus, screeningbureaus, assessmentcentra en IT-leveranciers. Wanneer derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, zal onze onderneming de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor het verwerkingsdoel dat met onze onderneming is overeengekomen. De derden zullen uw persoonsgegevens uitsluitend conform de toepasselijke wet verwerken. Indien persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde in een land dat geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt, zullen wij maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens doeltreffend worden beschermd, zoals het aangaan van Europese standaardcontractbepalingen met deze ontvangers. In andere gevallen zullen uw persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit wettelijk vereist is.

 1. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Naar onze mening en op grond van onze risicobeoordeling hebben wij doeltreffende voorzorgsmaatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Bij onze beoordeling hebben we rekening gehouden met de risico’s van onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, onopzettelijke schade of wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of toegang, en andere vormen van onrechtmatige verwerking (met inbegrip van maar niet beperkt tot onnodige verzameling) of verdere verwerking.

 1. HOE KUNT U UW PRIVACYRECHTEN UITOEFENEN?

U hebt het recht inzage in of een overzicht van uw persoonsgegevens te vragen, en onder bepaalde voorwaarden rectificatie en/of wissing van persoonsgegevens. Daarnaast kunt u het recht hebben op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht van bezwaar tegen verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om uw privacyrechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen aan de hand van de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring. Bedenk dat wij u om aanvullende informatie kunnen vragen om uw identiteit te controleren.

 1. KUNT U UW TOESTEMMING INTREKKEN?

U kunt een gegeven toestemming altijd weer intrekken. Bedenk dat intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op de verwerking van gegevens vóór de intrekking en dat intrekking uitsluitend mogelijk is als u eerst toestemming hebt gegeven. Om uw toestemming in te trekken, kunt u contact met ons opnemen aan de hand van de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring.

 1. HOE DIENT U EEN KLACHT IN OF MELDT U EEN INBREUK OP

PERSOONSGEGEVENS?
Als u een klacht hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door onze onderneming of als u een inbreuk op persoonsgegevens door onze onderneming hebt ontdekt, kunt u een klacht indienen of een inbreuk melden aan de hand van de contactgegevens onder aan deze verklaring. Naast het indienen van een klacht bij onze onderneming, kunt ook een klacht indienen bij uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming.

 1. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze Privacyverklaring, neem dan contact op met het lokale regiobedrijf via het webformulier op de desbetreffende lokale website of via uw vaste contactpersoon. U kunt er ook voor kiezen om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar . Omdat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is, verzoeken wij u geen gevoelige informatie in uw e-mails aan ons op te nemen.