Impact

Impact maken

Samen impact maken

Kansrijke ontwikkelingen verder verrijken

Innovatie
Duurzaam

Duurzaam

Het vormgeven en realiseren van duurzame ambities is een uitdaging. OMDUS biedt partners een concreet duurzaamheidsbeleid en -programma. Voor medewerkers, klanten, leveranciers en partners. Ons denken en doen draait om een CO2-neutrale keten, circulair werken en klimaat adaptieve- en natuur inclusieve oplossingen. OMDUS faciliteert onder meer jaarlijkse CO2 scans en reductieplannen, werken met circulaire en biobased materialen en bewustwording en activatie van eigen medewerkers. Meer waarde genereren door toekomstbestendig wonen mogelijk te maken, dat is de ambitie van OMDUS. Simpelweg omdat we samen onze verantwoordelijkheid nemen.

Data gedreven waardecreatie

Werken zonder data is ondenkbaar in de huidige tijd van leven. Hoe zetten we data vervolgens in om onze processen verder te optimaliseren? Belangrijker nog, hoe adviseren we onze klanten juist vanuit deze data bij het maken van de juiste investeringen op weg naar CO2 neutraal bezit? Data analisten helpen onze partners bijvoorbeeld bij het verwerken en analyseren van data van (niet) planmatig onderhoud en groot onderhoud verduurzaming om zo de TCO te verlagen.